Zapytaj o wycenę
mieszkanianieruchomości przedsiębiorstwainwestycje opłatyinne usługi
uprawnienia zawodowe
uprawnienia nr 5021 w zakresie szacowania nieruchomości nadane przez Ministra Infrastruktury zobacz
praktyka zawodowa i staż w zawodzie rzeczoznawcy majątkowego od 2005
studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej z zakresu Gospodarka nieruchomościami: zarządzanie, utrzymanie, wycena
szkolenia specjalistyczne
zobacz
10.06.2011 Wycena dla potrzeb aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego, Wrocław

zobacz
24.01.2011 Wybrane problemy wyceny nieruchomości w podejściu mieszanym dla celów inwestorskich, Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, Poznań

zobacz
3-4.12.2010 Aktualne problemy warsztatowe rzeczoznawców majątkowych dotyczące opłat planistycznych, adiacenckich, ograniczonych praw rzeczowych, odszkodowań i wynagrodzeń związanych z istniejącymi i projektowanymi urządzeniami infrastruktury technicznej, Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu, Kudowa Zdrój

zobacz
17-27.08.2010 Wyceny dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności Polska Federacje Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i Związek Banków Polskich, Warszawa

doswiadczenie zawodowe

szacowanie wartości

nieruchomości gruntowych niezabudowanych:
inwestycyjne, przemysłowe, kopalniane, rolne, pod zabudowę mieszkaniową na terenie Polski, m. in. 3M, ANTI S.A., LIBET)
nieruchomości gruntowych zabudowanych i budynkowych:
przemysłowe, handlowo-usługowe, biurowe, mieszkalne, rolne, m. in. ENNBETON, LIBET, salon samochodowy OPLA, PPHU BIG-POL - fabryka BIG BAGów w Piławie Górnej, fabryka obuwia LESTA w Spalicach, klinika stomatologiczna DENT-A-MEDICAL we Wrocławiu
lokalowych:
mieszkalne i użytkowe o różnych funkcjach
inwestycji na terenie Polski:
inwestycja GBM na Klecinie – budynek handlowo-biurowy oraz apartamenty, apartamantowiec na Kępie Mieszczańskiej we Wrocławiu, kompleks biurowo-handlowy w Krakowie, kompleks pensjonatów w Zakopanem,
zabytki:
zespół pałacowy z parkiem w Łagiewnikach
ograniczone prawa rzeczowe:
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, służebności
szacowanie nakładów

stosowane metody i techniki


podejście porównawcze: metody porównywania parami i korygowania ceny średniej
podejście dochodowe: metoda dochodowa i metoda zysków (kopalnie, żwirownie, mniejsze i większe zakłady produkcyjne, zespół pensjonatów w Zakopanem, apartamentowiec na Kępie Mieszczańskiej we Wrocławiu - planowana inwestycja)
podejście mieszane: metoda pozostałościowa, metoda odtworzeniowa
optymalizacja sposobu zagospodarowania gruntu
analiza wrażliwości
analiza scenariuszy dla różnych strategii rozwoju
operat szacunkowy
dokument sporządzony według ściśle określonych prawem reguł i procedur, często wymagany przy zabezpieczeniu kredytu hipoteką, rozliczeniu podatku od spadku, darowizny, nabycia; przy określeniu wartości rynkowej nieruchomości oraz jej poszczególnych składników (grunt, budynki, budowle, urządzenia) do celów księgowych i podatkowych lub wartości odtworzeniowej (ubezpieczenie mienia)
opinia o wartości
ekspertyza obejmująca przybliżone określenie wartości nieruchomości na podstawie analizy cen transakcyjnych wybranego sektora nieruchomości na rynku lokalnym z określeniem występujących w obrocie cen minimalnych, maksymalnych oraz cech wpływających na ceny
raport o nieruchomości
pełna informacja o stanie prawnym nieruchomości obejmująca analizę zapisów księgi wieczystej, ewidencji gruntów, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz innych dokumentów, co pozwoli uniknąć przykrych niespodzianek po jej nabyciu

due silligence
kompletna analiza przedsiębiorstwa pod względem jego kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej, w celu identyfikacji związanych z nim szans i ryzyk przed podjęciem właściwych negocjacji dotyczących transakcji kapitałowej
analiza stanu rynku
analiza cen ofertowych oraz transakcyjnych, podaży, popytu, czynszów, pustostanów oraz trendów wybranych sektorów rynku nieruchomości
inwentaryzacja
pomiary powierzchni użytkowej pomieszczeń, lokali, bądź budynków, określone według wybranej normy (PN-70/B-02365 lub PN-ISO 9836-1997)
zapytaj o wycenę
analizy

grunty niezabudowane przeznaczone pod aktywność gospodarczą, przemysł i usługi - wrzesień 2011

zobacz

domy pod Wrocławiem - wrzesień 2011

zobacz

apartamenty we Wrocławiu - wrzesień 2011

zobacz

zamki i pałace - wrzesień 2011

zobacz
Kontakt
wyceny majątkowe
anna maria szostak

54-142 Wrocław
ul. Dokerska 19/30

telefon:
+48 606 65 20 44
+48 71 725 37 14

e-mail:
biuro@szostakwyceny.pl

NIP: 894-234-29-34
REGON: 020470084
Wycena
Koszt usługi ustalany jest za każdym razem indywidualnie z klientem i zależy od: rodzaju nieruchomości, nakładu pracy oraz terminu realizacji. Jeśli chcieliby Państwo poznać koszt wyceny lub innego opracowania proszę o kontakt:

telefoniczny: +48 606 65 20 44 lub +48 71 725 37 14
mailowy: biuro@szostakwyceny.pl
lub proszę wypełnić poniższy formularz
lokale, budynki i działki | nieruchomości gruntwe zabudowane budynkami Krok 1 | lokalizacja nieruchomości
miejscowość
gmina
powiat
ulica i nr domu
nr działki, arkusz mapy
Realizacja projektu: Agencja marketingowa Auch Studio