WYCENY MAJĄTKOWE anna m. szostak

Terminowo, rzetelnie, z zachowaniem zasady poufności

kompleksowe usługi

W zakresie wycen nieruchomości i praw majątkowych

co mnie wyróżnia

Znajomość rynku

Doświadczenie i wiedza

Stałe doskonalenie warsztatu

Fachowość, rzetelność i terminowość

Indywidualne podejście do tematu

o mnie

Od prawie 20 lat zajmuję się rynkiem nieruchomości. W zespole kilkudziesięciu rzeczoznawców z Dolnego Śląska stworzyliśmy lokalną bazę informacji o cenach i czynszach stanowiącą silną podstawę analityczną. Dostęp do danych, wieloletnie obserwacje/ analizy i doświadczenie na rynku nieruchomości to podstawa opracowania wycen, które są podstawą kredytów, zobowiązań podatkowych, podziału majątku, rozwiązywania sporów. Opracowane analizy pozwalają też podjąć decyzje o sprzedaży, zakupie lub ukierunkować dalszy rozwój nieruchomości.

Ponadto jestem członkiem Wrocławskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, w którym prowadzę praktyki zawodowe dla przyszłych rzeczoznawców. Działam także w Komisji Arbitrażu i Opiniowania Wycen.

MOJE SPECJALIZACJE

Świadczę kompleksowe usługi dla firm, instytucji i klientów indywidualnych związane z określaniem wartości nieruchomości sporządzonej w formie operatu szacunkowego, skróconej opinii o wartości, raportów, analiz oraz ekspertyz. W zależności od potrzeb pracuję sama lub w zespole specjalistów. Wyceniam lokale i domy, działki rolne, budowlane i inwestycyjne, projekty deweloperskie, obiekty komercyjne różnego rodzaju: biurowe, hotelowe, handlowe, przemysłowe, magazynowe, obiekty użyteczności publicznej, a także zabytki.

SPORZĄDZAM OPERATY

Operaty szacunkowe i opinie dla potrzeb

cennik

Ze względu na indywidualny charakter każdej nieruchomości cena za opinie jest ustalania za każdym razem w zależności od specyfiki nieruchomości, nakładu pracy oraz terminu realizacji.

SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ

WYCENY MAJĄTKOWE Anna Maria Szostak

Telefon kontaktowy:

tel. 606 65 20 44,

Adres e-mail:

biuro@szostakwyceny.pl

Dodatkowe informacje:

NIP 894 234 29 34 REGON 020470084
ING Bank Śląski S.A., konto nr 18 1050 1575 1000 0092 0029 2184